КОНСТИТУИРАН Е НОВИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Уважаеми колеги, родители и ученици,

На 30.11.2021 година, във виртуалната класна стая "Обществен съвет" на Школо.бг, се проведе общо отчетно-изборно събрание за избор на обществен съвет, в което взеха участие номинираните родители от проведените родителски срещи на 08.09.2021г., 03.11.2021г., 04.11.2021 година. 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

1. ЛЮБКА ГЕМИШЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

и ЧЛЕНОВЕ

2. РАЙКА МИРКОВА - ПРОТОКОЛЧИК

3. АСЕН МИХАЙЛОВ

4. СОФИЯ ДАЧЕВА

5. СНЕЖАНКА ХАДЖИТОДОРОВА

6. ХРИСТО ХРИСТОВ

7. СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА - район Слатина

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

1. ЕЛВИРА НИКОЛОВА

2. НИНА ПАВЛОВА

3. ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

4. ЮЛИЯ ВЕЛИЧКОВА

5. МАДЛЕНА ТАНЧЕВА

6. РАДОСТИНА МИЧЕВА

7. АННА-МАРИЯ ЛОЗАНСКА - район Слатина

Изказваме огромно благодаря на членовете на стария обществен съвет - Ралица Енева, Надежда Брандийска, Здравка Радивоева и Ангелинка Стойкова, за коректността и професионализма, които винаги съпътстваха съвместната ни работа.

Благодарим на новите членове на обществения съвет за проявената отговорност и съпричастност към постигане на целите, заложени в стратегията на 23.СУ - 2020-2024 година.

Пожелаваме им здраве, дръзновение и градивна енергия.

Училишно ръководство 23.СУ