Купони за обяд

Хартиени купони може да закупите от определеното от училищното ръководство място:

   - 15.09.2022г. от 8:30 часа

   - 16.09.2022г. от 7:30 до 8:30 часа

Подаване на заявление за кандидатстване за безплатни купони се извършва в канцеларията на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри". С правилата за кандидатсване, може да се запознаете в канцеларията.

Срок за подаване на заявление до 16.09.2022г.

Работно време: 8:30 - 16:30