Лабораторна работа за пречистване на водата в 5в клас

Лабораторна работа за пречистване на водата в 5в клас, под ръководството на 9а клас.

Огромно благодаря на госпожа Бурмова и госпожа Игнатова.