Лепорело 3 А клас

Учениците от 3 А клас направиха лепорело с растения и животни.