Литературно писане в училище

Стихотворение, написано от Николет Димитрова, ученик от 6.в клас, на тема

„История за гората".  Произведението е създадено като домашна работа по български

език и литература и поставя началото на една добра практика – Литературно писане в

училище с преподавател  г-жа Росица Кефирова.

 

ПРИКАЗКА ЗА ГОРАТА

 

Чудно място е гората!

За игри безгрижни,

дава свободата!

Да потичаш с кучето на воля,

да подскачаш, да крещиш без умора!

 

Да послушаш птичка сладкопойна,

да поседнеш със любимите си хора,

край накладения огън!

Да похапнеш, да се смееш,

да забравиш всякаква неволя!

 

Да полегнеш на одеяло,

да погледнеш небосклона!

Чудно място е гората!

Тя с мечти и нови сили

те дарява!

Николет Димитрова – 6.в клас