Малките изследователи на живата природа

Учениците от ЦДО 3.4 изработиха свои проекти, свързани с проучване, събиране и подготовка на материали за живите организми . Всеки екип изработи свое картонено лепорело на тема : "Растения в живата природа" и "Разнообразие на животните".