Математическо състезание Европейско кенгуру

Математическото състезание Европейско кенгуру ще се проведе в 23 СУ  "Фредерик Жолио-Кюри" на 17 март 2018г. /събота/ от 11 до 12:30 ч. Учениците заемат определените им места до 10:30 ч

Родителите, които не желаят да се публикуват резултатите на децата им, да попълнят и предадат декларация до 09.03.2018 г. на класните ръководители или учителите по математика.