Математика

В часа по математика учениците от 5 -те класове имаха поставена задача да намерят и изобразят практическо приложение на различните видове триъгълници. Получи се интересна междупредметна връзка.