Математиката лесна и интересна

Ученическо творчество в час по????математика на 5 А, Б, В клас✨️
❣️проект ????"Домашният любимец на обикновената дроб"????
????Учениците създават животно или растение от различни по цвят и големина части от кръга. Описват използваните части като обикновени дроби????????????