Мисия 1000 платено

На 31.10., сряда, в 23 СУ„Фредерик Жолио-Кюри” ще се проведе дискусия между ученици от 10 клас, върху спорен финансов казус.

Инициативата е част от младежката информационна кампания на Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБГ) „Мисия 1000 платено“, чрез която обръщаме поглед към младежи на възраст между 15 и 19 години, идентифицирайки основния проблем, видим и в профила на длъжника – бедните финансови познания на младите хора у нас и предизвикателството да управляват правилно финансите си.

г-жа Райна Миткова- Тодорова, председател на АКАБГ, ще открие срещата с младежите и ще им разкаже интересна история, от която учениците ще имат възможността да научат повече практически съвети за управлението на личните си  финанси и воденето на бюджет.