Млад фермер

В час по иновативен свят малките лъвчета от 2. в клас
работят с увлечение по проект "Млад фермер".