Младежка академия "Здравно и гражданско образование"

Приключване на първи етап от обучението на младите доброволци от 23 СУ в Младежка академия "Здравно и гражданско образование".