"Моята България", иновативен свят в 3. б клас

"Моята България" в очите и сърцата на делфинчетата от иновативния 3. б клас, с класен ръководител - г-жа София Бонева. Интегриран урок по иновативен свят, в който децата показаха енциклопедични знания за нашата родина (история, география, фолклор, национална кухня ...), умения за учене (проучване на информация от различни източници по зададени критерии, класифициране и използване на информацията), работа в екип, представяне на рекламен материал за страната ни.