Денят на Земята

На 22 април - Денят на Земята, делфинчетата от 2. б клас, 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" поставиха табели в парк "Гео Милев", с които призоваха всички хора да бъдат по-отговорни към околната среда. Посланията написаха сами под ръководството на класния си ръководител - г-жа София Бонева. Родителите помогнаха с ламинирането и участваха в поставянето на табелите в парка. В тази благородна инициатива, израз на гражданско съзнание и резултат от взаимодействието на ученици - учител - родители, взе участие г-жа Полина Димова