На добър час, 4 В клас

Попътен вятър и безброй осъществени мечти в живота за учениците от 4 В клас с класен ръководител г-жа Мариана Иванова.