НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ УЧЕНИЦИ ОТ ВИПУСК'2020

Раздяла

Дойдохме всички ние, малки и безгрижни
В това училище, преди няколко години,
Неподозирайки какво ни предстои, казвайки си:
„Нямам търпение за приятели, игри!“

Срещнахме нашите приятели добри,
Срещнахме и онези, дразнещи и зли
Срещнахме предизвикателства безчет
И въпреки всичко, заедно вървим напред.

Срещнахме нашите учители, ръководители
На умовете ни, нашите освободители,
От толкова знания избива пот,
Но най-важно беше – „Трудът е пътят към живот.“

Минахме през радост и тъга,
Изненади, разочарования, в края – образува се дъга.
Нека в последният ни ден със вас
Получите благодарности от всички нас.

Благодарим ви, наши драги преподаватели,
за знанията по всичко, от теореми, до радиопредаватели
Вие показахте нечовешко търпение, упорство и отзивчивост,
Дори в някои свои принципи да бяхте без капка милост.
Благодарение на всичко, дадено от вас
Готови сме за живота, още в този час.

Научихме нещо и от вас, малчугани сладки
Обременени единствено от домашните с загадки.
Знания и умения тепърва ще добивате, но най-важното:
Усмивката и въображението вече си ги имате.
Пазете ги, защото без щастие и свобода,
Много по-тежка ще бъде бъдещата ви борба.

Благодарим на своите съученици от съседни класове
Ще ни липсват с вас разходките за кафе и по коридора гласове.
Нямаше да бъде същото без вас,

Колкото и да се конкурираме всеки час.

Колкото и да се конкурираме всеки час.

По своя път, всеки днес поема
Някои ще работят, други продължават в образователната система
Драго училище, разделяме се без да те виним,
За това, че направи ни хора – сърдечно ти благодарим!

Мартин Желев - 12б клас

Обръщение - поздрав - Богомил - бивш ученик на 23 СУ