НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че с  Постановление № 155/21.07.2020 г.  на Министерски съвет  са определени условията  за отпускане и изплащане на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година.

Семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници могат да кандидатстват до 15 октомври 2020г. за получаване на помощ в размер на 250 лв.

Условие за отпускане на еднократната помощ е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-малък  или равен на 450 лева.

Документите се подават до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

УР 23 СУ