Национален форум "Училищата с иновации за бъдещето"

На 21.10.2022 г. в НДК се проведе Национален форум "Училищата с иновации за бъдещето". На форума присъстваха министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенев, началникът на РУО - гр. София г-жа Ваня Кастрева, експерти на МОН, директори и учители в иновативни училища, председателят на СО "Подкрепа" - д-р Юлиян Петров и др. 

На форума беше наградена г-жа София Бонева, главен учител в начален етап на 23СУ "Фредерик Жолио - Кюри", град София. Тя получи плакет и грамота с благодарност за принос в развитието на съвременното образование в Република България.