Национална изложба на ученическото творчество „Заедно"

За трета поредна година Община Лясковец , НУ „Цани Гинчев“ , Център за приобщаващо образование и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите - Стара Загора   организираха Национална изложба на ученическото творчество под наслов „Заедно". Целите на изложбата са да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности, да популяризира приобщаването като процес.

Официалното откриване направи кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, а учениците от НУ „Цани Гинчев” и от гостуващи училища поднесоха богат празничен концерт. На церемонията по награждаване специални гости бяха д-р Татяна Предова и д-р Бояна Алексов от дирекция „Приобщаващо образование” на Министерството на образованието и науката.

В изложбата взеха участие ученици от 22 области на страната, а от 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ участваха повече от 110 ученици от начален етап, които получиха грамоти.