Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

23.СУ ще кандидатства за сформиране на групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година

ИНФОРМАЦИЯ