Национална програма "Заедно за всяко дете", модул "Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот"

По спечелен проект беше организирана и проведена родителска среща в парк Заимов, в която главни участници бяха децата от 1.в клас и 2.в клас, техните родители и учителите им - г-жа Р. Иванова и г-жа В. Стоянова. Г-жа В. Тодорова също беше част от празника, изпълнен с весел смях и много позитивно настроение. 
В края на срещата, след всички игри и създадени макети на лалета и балони беше видна ползата от включването на родителите в училищните инициативи.