Националният археологически институт и музей на БАН на гости в 23.СУ "Фредерик Жолио-Кюри"

Националният археологически институт и музей на БАН на

гости в 23.СУ "Фредерик Жолио-Кюри"

 

На 2 ноември 2022 г. екипът на Националния археологически институт и музей

на БАН, проучващ раннонеолитното селище Слатина-София, ръководен от акад. Васил

Николов, представи пред учениците от 5. и 7.A клас на 23.СУ "Фредерик Жолио-

Кюри" резултатите от дългогодишните проучванията на обекта.

Учениците бяха запознати с историята на най-старото селище на територията на

град София. Разказано им беше откъде пристигат създателите на селището в края на

VII хилядолетие пр. Хр.; как протича животът на неговите обитатели – една от първите

земеделско-скотовъдни общности на територията на Централните Балкани; защо

селището престава да съществува след близо 500 години динамичен живот.

Накрая учениците отговаряха на въпроси свързани с живота на

праисторическите хора. Всички получиха информационни и рекламни материали,

свързани с проучването на раннонеолитното селище.

Инициативата се провежда в рамките на проекта „София преди 8 хиляди

години: раннонеолитно селище Слатина-София“, финансиран от Програма

„Култура“ на Столична община през 2022 г. и благодарение на любезното съдействие

на ръководството на 23.СУ "Фредерик Жолио-Кюри".