Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Уважаеми родители

На 18.03.2021 г. от 12 ч. до 13:30 ч.

в 23.СУ ще се проведе Националното математическо състезание

„Европейско кенгуру“

за ученици от І-ви до ХII-ти клас

 

В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът/ подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика.

Учениците от първи до четвърти клас предават заявлението и декларацията на класния ръководител.

Учениците от пети до дванадесети клас подават попълнените и сканирани документи за участие на имейл адрес:hr_23su@abv.bg или в канцеларията на 23.СУ.

Участието за всички ученици е безплатно!

                                                                                       От Училищното ръководството

Заявление, Декларация, Регламент - виж в прикачения файл