Награда от УР

Класът на делфинчетата с награда от УР на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри".