„Най-големият урок в света!“

Познавате ли 17-те глобални цели за устойчиво развитие? Жирафчетата от 4. Б клас с класен ръководител София Бонева проведоха поредния открит урок, посветен на третата глобална цел "Добро здраве". "Най - големият урок в света" за четвърта година събра в кинозалата на 23 СУ "Фредерик Жолио - Кюри" много гости, родители и учители. Интегративният урок накара всички да се замислят за проблемите в целия свят, които трябва да се разрешат, за да може да си кажем през 2030 година, че доброто здраве е реалност, а не цел.