Най - големият урок в света

"Най - големият урок в света", шеста глобална цел за устойчиво развитие. Днес делфинчетата от 2.б клас разсъждаваха за проблемите с питейната вода в световен мащаб. Какво налага да се вземат бързи мерки за опазване на водните ресурси? Как ние можем да помогнем тази цел да се осъществи до 2030 г.? Знаем, че всичко зависи от нас - хората, от промяната в отношението ни към околната среда.