Най-големият урок в света

Най-големият урок в света на ООН и УНИЦЕФ събра в кинозалата на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" ученици, родители и УР.

"Работливите пчелички" от 1.б клас, с класен ръководител г-жа София Илиева, представиха 17-те глобални цели за устойчиво развитие. За ролята на пчелите за живота на Земята с увлекателен разказ IT специалистът-чичо Ангел запозна всички присъстващи в кинозалата на 23 СУ. Кака Али-студентка в Холандия, свърза изкуствения интелект с пчелите. 

Гости на открития урок бяха г-жа Чанева, директор на 23 СУ, г-жа Петровска, г-жа Костадинова, класен ръководител на 4.б клас с нейните ученици и много родители."