Народните будители

Учениците в начален етап (ЦДО 2.3) изнесоха рецитал на тема "Народните будители". С възторг разказваха за българските революционери и книжовници, изричаха фрази на В. Левски и Ботеви стихове, изработиха свои табла. Тържествено почетоха празника.