Наша гордост

 
Участие в Националния кръг на Националното многоезично състезание за учебната 2020/2021 година на
 
Александър Огнянов Павлов - 11.а клас
 
 
Огромно благодаря на Александър за проявеното старание и отлично представяне.
 
Огромно благодаря на г-жа Кристина Танева, г-жа Мартина Бонева и г-жа Валентина Кираджиева.