Непедагогически екип

 

Надежда Миланова- старши счетоводител

Василка Павлова- касиер

Дияна Каневчева - служител, човешки ресурси

Грета Бойова - библиотекар

Светла Динева- домакин

Красимир Кръстев - работник, поддръжка

Ани Тасева - хигиенист

Галина Милушева - хигиенист

Росица Йорданова - хигиенист

Росица Войникова – хигиенист

Григорка Атанасова - хигиенист

Росица Божилова - хигиенист

 

МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ - 0884208690

д-р Нина Димитрова

сестра Лилия Василева

сестра Росица Филчева