Непедагогически екип

 

 

Надежда Миланова- старши счетоводител

Василка Павлова- касиер

Дияна Каневчева - служител, човешки ресурси

Лазарина Колячева- технически секретар

Грета Бойова - библиотекар

Светла Динева- домакин

Красимир Кръстев- работник, поддръжка

Веселка Петкова- хигиенист

Надя Петрова- хигиенист

Галина Милушева- хигиенист

Теменужка Ташева- хигиенист

Камелия Петрова- хигиенист

Даниела Георгиева – хигиенист

Росица Войникова – хигиенист

Григорка Атанасова - хигиенист