Непедагогически екип

 

 

Надежда Миланова- старши счетоводител

Василка Павлова- касиер

Дияна Каневчева - служител, човешки ресурси

Лазарина Колячева- технически секретар

Грета Бойова - библиотекар

Светла Динева- домакин

Красимир Кръстев - работник, поддръжка

Веселка Петкова- хигиенист

Стоянка Стоянова - хигиенист

Галина Милушева - хигиенист

Теменужка Ташева - хигиенист

Камелия Петрова - хигиенист

Срацимира Дръзкова – хигиенист

Росица Войникова – хигиенист

Григорка Атанасова - хигиенист

Живка Миланова - хигиенист