Годишни награди на РУО - София-град

 Грамоти за принос към столичното образование получиха - Нина Чанева - Директор на 23СУ и Екатерина Боянова - преподавател в 23 СУ. Участие взе и ДТС "Хорце" към 23 СУ с ръководител Галя Христова.