НОЕМВРИ

Интересни моменти от училищния живот през м. Октомври и предстоящи събития през м. Ноември