Новата учебна година за делфинчетата

Новата учебна година за делфинчетата от иновативния 2.б клас на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", с класен ръководител г-жа София Бонева, започна с подписване на "Договор със самия себе си". Обещаха си да се грижат както за собственото здраве, така и за опазване здравето на другите делфинчета, като спазват правилата на класа и висока лична хигиена. Продължават да следват девиза на общността "Труд + Постоянство = Успех!"