Новини

Училищен вестник брой 1

Училищен вестник брой 1
"В навечерието на прекрасните празници Ви изказвам искрената си човешка благодарност за усилията, труда, грижата и добрите намере
Още

Процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година.

Процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година.
Още