Новини

Състезание "Аз и знанието"

Състезание "Аз и знанието"
Отлично представяне  на учениците от 2.г клас на състезанието Аз и знанието Слави Савев,Лина Ангелова,Мартин Махмуд, Миросл
Още

Иновативен свят

Иновативен свят
В час по иновативен свят малките лъвчета от 1.в клас опознават света около тях!  
Още

Куклено шоу

Куклено шоу
Лъвчетата от 1. В клас и 4. Г клас се забавляват заедно 
Още

Иновативно у-ще: Куклено шоу

Иновативно у-ще: Куклено шоу
В часовете по "Иновативен свят": "Парцалената кукла Еми и нейните приятели" и "Куклено шоу", малките делфинчета от 1.Б клас изра
Още

"Ах, тези правила!"

"Ах, тези правила!"
На 08.10.2019 г. в кинозалата на 23 СУ се проведе интерактивен урок на тема "Ах, тези правила!"  Заедно - ученици, родител
Още

Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1
Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1
Още

Процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година.

Процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година.
Още