Областен кръг на Национално състезание по финансова грамотност през учебната 2021/2022 г.

Верни отговори и критерии за оценка на задача 7 - виж в прикачените файлове

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протокола се входират в канцеларията,  чрез молба до директора на 23.СУ не по-късно от 14:00 часа на 24.02.2022 година.

Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи разглежда сигналите, взима решение по тях и актуализира протоколите с резултатите на явилите се ученици. Актуализираните протоколи се поставят на видно място на електронната страница на 23.СУ не по-късно от 17:00 ч. на 25.02.2022 г. Във връзка със сигналите решенията на областната комисия са окончателни.

Резултатите - виж в прикачения файл