Общински кръг на Олимпиадата по математика

На 14.12.2019г / събота / от 9 до 13 часа в 23 СУ ще се проведе Общински кръг на Олимпиадата по математика. Учениците от 4 до 12 клас могат да заявят желание за участие при преподавателите по математика до 6.12.2019г. Явяването е свързано с попълнена декларация за информирано съгласие.