Общински кръг на Ученически игри

Класиране на учениците от 23 СУ“Фредерик Жолио Кюри“ в общински кръг на Ученически игри

 

I.Тенис на маса:

5-7 клас момчета – 2-ро място

8-10 клас юноши – 2-ро място

II. Волейбол:

5-7 клас момчета – 2-ро място

5-7 клас момичета – 4-то място

8-10 клас юноши – 2-ро място

8-10 клас девойки – 2-ро място

11-12 клас юноши – 3-то място

III. Баскетбол:

5-7 клас момчета – 3-то място

5-7 клас момичета – 2-ро място

11-12 клас юноши – 4-то място

IV. Футбол:

5-7 клас момчета – 1-во място

8-10 клас юноши – 2-ро място

11-12 клас юноши – 3-то място

V. Шах мат:

5-7 клас – 3-то място