Общинския кръг на Националната олимпиада по математика

  Учениците, които са заявили желание за участие в Общинския кръг на Националната олимпиада по математика, трябва да се явят в 23 СУ на 10.12.2022г. / събота / в 8:45ч. 

 Списъците на участниците, разпределени по стаи, ще бъдат поставени на входа на 23 СУ в деня на олимпиадата.