Общо събрание за избор на Обществен съвет

На 25.10.2016 г. се проведе Общо събрание, на което беше избран Обществен съвет със следните членове:

 

КЛАС

РОДИТЕЛ

Ралица Христова Енева

10А

Стефка Димова Фернандез

Десислава Венциславова Витанова

Мариела Иванова Вълчева

Ангелинка Йорданова Стойнова

Надежда Иванова Брандийска

Представител на район „Слатина“

Стефка Никифорова Любомирова

 

Резервни членове:

КЛАС

РОДИТЕЛ

Силвия Петрова Крумова

Зорница Петрова Кичукова

Антонела Петрунова

6А

Мария Трайчева Митева

9Б

Веселина Христова Илиева

10Г

Иван Ангелов Иванов