Обучение за Ученически съвет

23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ си партнира с Национален младежки форум (НМФ) за провеждането на обучение на ученици от 5 до 11 клас на тема „Ученическо самоуправление“. В обучението се включиха ученици, които проявяват интерес към лидерството и демокрацията. Срещите с представителите на НМФ продължиха три дена (15, 16 и 17 юни) и обхванаха темите какво е ученическо самоуправление, кои са основните роли в училищния живот, как да планираме работата на ученическия съвет и как да излъчим представители.

Предстои през следващата учебна година да се проведат избори за представители на учениците и за ръководство на ученическия съвет.

Учениците са ентусиазирани за предстоящата работа и очакват с нетърпение изборите догодина.