ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ НА Г-ЖА КРИСТИНА

ТАНЕВА И Г-ЖА МАРТИНА БОНЕВА, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ

РЕЗУЛТАТИ.

 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ИТАЛИАНСКИТЕ ПАРАЛЕЛКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК /21.03.2021 Г. /

КЛАС

ИМЕ НА УЧЕНИК

РЕЗУЛТАТ В ТОЧКИ

VIII КЛАС

8.А

Лиа Валериева Ивайлова

 

96

8.А

Александра Павлова Протогерова

 

95

8.А

Габриела Калоянова Арсова

 

73

8.А

Любослава Цветанова Таскова

 

69

8.А

Мария Крум Димитрова

 

63

8.А

Татяна Методи Мечинова

 

63

IX КЛАС

9.А

Ивана Еленова Иванова

74

X КЛАС

10.Б

Георги Симеонов Шопов

 

88

10.Б

Габриел Георгиев Александров

 

87

10.Б

Диана Димитрова Илиева

 

86

10.Б

Симона Симеонова Костадинова

 

77

XI КЛАС

11.А

Валентин Кирилов Чачев

 

91

11.А

Виктория Костадинова Пейчева

 

89

11.А

Александър Огнянов Павлов

 

81

XII КЛАС

12.А

Мария-Йоанна Ван Гент

 

92

12.А

Дарина Такова Стаматова

 

83

ГРАМОТА - АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА ПРОТОГЕРОВА

ГРАМОТА - ЛИА ВАЛЕРИЕВА ИВАЙЛОВА