Онлайн обучение по ИИ

Онлайн обучение по ИИ в иновативната паралелка на 1.б клас-делфинчетата. Тема: "Омагьосаната гора"