Творчество от ЦОУД

Децата от ЦОУД 1 клас показаха умения и фантазия и изработиха 3D картини с природни материали.