Организация на учебния процес от 12.04.2021 година

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Във връзка със заповед № РД -01- 220/ 08.04.2021г. на МЗ и заповед №РД09-856/ 09.04.2021г. на МОН, от 12 април 2021 година /понеделник/ се възстановява присъственото обучение за учениците от 1, 234, 7, 8 и 10 клас.

Учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас продължават ОРЕС.

 Начало на учебния ден за:

 1 и 2 клас- 08:30ч.

3 и 4 клас- 08:00ч.

5, 6, 7, 9, 11 и 12 клас- 08:00ч.

8 и 10 клас- 12:40 или 13:30

 Линк към седмичната програма е поставен - ТУК

 Разписанието на учебните часове е по вариант А.

УР 23.СУ

 

При въпроси:

Иванка Вълкова- 0882003732

 

Красимира Йончева- 0882003704