Организация на учебния процес от 26.04.21г.

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Във връзка със заповед № РД -01- 220/ 08.04.2021г. на МЗ и заповед №РД09-856/ 09.04.2021г. на МОН, от 26 април 2021 година /понеделник/ е присъствено обучение за учениците от 1, 234, 5,  9 и 12 клас.

Учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас са в ОРЕС.

 Начало на учебния ден за:

1 и 2 клас- 08:30ч.

3 и 4 клас- 08:00ч.

5, 6, 7, 8, 10 и 11 клас- 08:00ч.

9 и 12 клас- 12:40 или 13:30

 Линк към седмичната програма е поставен - ТУК

 Разписанието на учебните часове е по вариант А.

УР 23.СУ

 

При въпроси:

Иванка Вълкова- 0882003732

Красимира Йончева- 0882003704

Елена Драганова- 0882003705