Организация на учебния процес

Уважаеми колеги, родители и ученици,

На 1. и 2. април всички ученици от I до XII клас ще продължат да се обучават в електронна среда от разстояние.

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. –  пролетна ваканция за учениците  I - XI клас

На 5., 6. и 7. април учениците от XII клас продължават обучение в електронна среда

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. –  пролетна ваканция  за учениците от XII клас.

Очаквайте съобщение за организацията на обучението от 12.04.2021 г.

 

Училищно ръководство