От нищо- нещо

Семейни проекти- " От нищо- нещо"

Класен ръководител- Василка Петрова
Учител ЦДО - Росица Иванова