Отговори на задачи от национално състезание по Финансова грамотност, проведено на 20.02.21г.

Уважаеми родители и ученици,

 

Моля да се запознаете с отговорите на задачите на явилите се ученици от 23 СУ от 5, 6, 7 и 9 клас.

 

от УР