Родителски срещи

 

Дневен ред на родителската среща

 

 

 

1.      Запознаване с:

 

·         ПД на 23 СУ – права и задължения на ученици и родители;

 

·         Правилник за БУВОТ;

 

·         Учебен план, преподаватели;

 

·         Ваканции;

 

·         График за консултации, класни и контролни работи, II ЧК.

 

2.      Избор на трима представители за УН.

3.   Излъчване на представител за събранието на родителите, на което ще бъде избран нов Обществен съвет на 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри.

 

 

4.      Застраховане.

 

5.      Стипендии за ученици, завършили основно образование.

 

6.      Освобождаване от ФВС.

 

7.      Състояние на училищната документация – ученически книжки, лични карти, здравно-профилактични карти

 

 

 

23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

 

Разпределение по кабинети 16.10.2018 г. /вторник/, 18 ч. - I - VII клас

 

Клас

Стая

Класен ръководител

107 Мариана Ранова
205 Поля Михайлова
204 Елена Божилова
201 Александра Панайотова
101 Даниела Кръстева
2б  102 Силвия Георгиева
2в  103 Нона Алексиева
104 Василка Петрова
3а  302 Настя Петкова
301 Ружка Борисова
303 Мария Стойнева
304 Зорница Костадинова
109 Кристина Цурева
202 Мария Даскалова
4б  203 София Илиева
305 Мариана Иванова
108 Весела Тодорова
209 Галя Христова
306 Даниела Илиева
401 Мариана Андонова
402 Мария Арабаджийска
208 Светла Кацарова
410 Миглена Марчева
404 Милвана Радева
403 Божана Тошкова
206 Диляна Бурмова
406 Лиляна Димитрова

 

Разпределение по кабинети 17.10.2018 г. /сряда/, 18 ч. -VIII - XII клас

 

Клас

Стая

Класен ръководител

313 Афродита Сариева
208 Кристина Петрова
209 Александра Малчева
306 Симона Лукарска
402 Красимира Спасова
10а 410 Петя Станева
10б 409 Албена Костова
10в 206 Ангелина Игнатова
11а 412 Диляна Кирилова
11б 405 Поля Кацарска
11в 308 Екатерина Боянова
12а 403 Цветанка Манчева
12б 406 Силвия Лолова
12в 401 Жанета Вътова
12г 404 Силвия Кошулянова
12д 408 Петя Пеева