Отлично представяне на Националната олимпиада по италиански език

За поредна година 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“  беше достойно представено на Националния кръг на олимпиадата по италиански език проведена на 23.03.2019г.  Георги Шопов от 8 клас зае първо място, а Денис Дашев от 12 клас второ място. И останалите ученици се представиха отлично! Поздравления на всички участници за показаните резултати!

VIII клас

име, презиме, фамилия

училище

брой

точки

1

Георги Симеонов Шопов

23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри” София

94

4

Диана Димитрова Илиева

23 СУ “Фредерик Жолио- Кюри” София

87

7

Габриел Георгиев Александров

23 СУ “Фредерик Жолио- Кюри” София

87

9

Симона Симеонова
Костадинова

23 СУ “Фредерик Жолио- Кюри” София

84

IX клас

6

Валентин Кирилов Чачев

23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри” София

87

8

Виктория Костадинова Пейчева

23 СУ “Фредерик Жолио- Кюри” София

77

X клас

7

Дарина Такова Стаматова

23СУ “Фредерик Жолио-Кюри” София

79

XII клас

2

Денис Спасов Дашев

23 СУ “Фредерик Жолио- Кюри” София

92